Kunst

På Ungdomshøjskolen er de kreative fag et fast omdrejningspunkt. De er hjørnesten og fundament i højskolemiljøet her hos os.

Du får nye færdigheder

I kunstfaget arbejder vi på at styrke din lyst og dine evner, mens vi beskæftiger os med forskellige kunstformer. Vi arbejder på at udvikle dine færdigheder inden for forskellige teknikker, og du får kendskab til mange forskellige materialer. Derudover vil du få en forståelse for farver, billedkomposition og grundlæggende virkemidler. Vi henter inspiration blandt kendte kunstnere, stilarter, Pinterest, naturen og aktuelle tematikker.

Dit personlige udtryk

En vigtig del af processen er at hjælpe dig med at finde frem til dit personlige udtryk. Derfor har undervisningen din skabende proces i centrum, så den bliver vedkommende og styrker din interesse for det skabende arbejde. På den måde får du også mere lyst til og mod på at fremvise dine egne kreationer.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Tegning - iagttagelse, fantasi og leg

  • Maleri

  • Collage og blandform

  • Driftwood

  • Sten

  • Garn

  • Skulpturarbejde

“You can’t use up creativity. The more you use, the more you have”.

Maya Angelou

Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.