Bestyrelse og skolekreds

Bestyrelsen er Ungdomshøjskolen ved Ribes øverste formelle myndighed.

Bestyrelsen består af 7 personer der vælges på generalforsamlingen i maj måned.

Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen, godkender undervisningsplan og kursusplan samt udstikker rammerne for økonomien.

​Bestyrelsen holder møde cirka 7 gange hen over året.
Generalforsamlingen i 2020 afholdes onsdag den 27. maj kl. 19 på højskolen.
Medlemmer til bestyrelsen vælges ud af skolens skolekreds, der består af folk med interesse for ungdomshøjskolen.

Ønsker man at blive optaget i Ungdomshøjskolen ved Ribes skolekreds gøres det ved at ansøge om medlemskab. Send en mail til kontoret@uhr.dk.
Optagelsen godkendes formelt af bestyrelsen.

Ungdomshøjskolen ved Ribe har en meget engageret bestyrelse. Højskolens historie går helt tilbage til 1895 og bestyrelsen arbejder fokuseret på at højskolen fortsat vil være en attraktiv mulighed for unge.

Bestyrelsen

Jens Henriksen (formand)
Rasmus Andersen (næstformand)
Morten Seeberg Lagoni
Niels Pinborg
Martin Andersen
Sara Gry Nielsen
Jacob Lund Jørgensen
Susanne Andersen 1. suppleant
Peter Emil Jensen 2. suppleant


 

Godkendt årsplan

Bestyrelsen godkender hvert år kursusplanen for det kommende skoleår. Du kan se den godkendte årsplan for 2018-19 her.