Til forældre og vejledere

Kender du en ung der er i tvivl om, hvad han eller hun skal vælge?
Er der brug for en pause fra lektier og eksamener, og leder I derfor efter et alternativ til 10. klasse eller efterskole?
Ved den unge ikke hvilken ungdomsuddannelse der er den rigtige?
Overvejer den unge at droppe ud af gymnasiet eller er det allerede sket?

 

… så kan et ophold på Ungdomshøjskolen ved Ribe være en mulighed!

Højskole for unge

Ungdomshøjskolen ved Ribe er er en højskole for unge mellem 16 og 19 år. En højskole uden eksamener og karakterer hvor der er fokus på at give den unge ballasten til at træffe de rigtige valg om blandt andet ungdomsuddannelse.

Et højskoleophold hos os kan vare i en, to, tre eller flere semestre alt efter den unges behov.

Kontakt os og hør mere om mulighederne.
Ring på +45 75 44 50 04

 

 

 

Vi hjælper den unge med at vælge

Der er mange forskellige valgmuligheder for den unge i dag, og det kan derfor være svært at vælge rigtigt.

Ofte er der et stort pres på den unge for at opnå en karakter, bestå næste eksamen eller blive erklæret uddannelsesparat. Et pres den unge kan have glæde af at tage en pause fra.

Uddannelsessystemet tilbyder den unge en hverdag fyldt med tests, tjeklister, planer, læringsmål etc. Men hvor er uddannelsen af de unge som mennesker? Dannelsen af deres tro på dem selv? Dannelsen af deres eventyrlyst? Dannelsen som mennesker? Og dannelsen af deres sociale kompetencer?

På ungdomshøjskolen ved Ribe har vi fokus på det hele menneske. Det er rent faktisk vigtigere for os at den unge søger at finde svar på “Hvem er jeg?” end at finde svar på “Hvad skal jeg blive?”. Det handler om dannelse og de menneskelige værdier og egenskaber – og om hvordan vi hver især tackler livets store spørgsmål. Når du bliver afklaret i forhold til dine værdier og holdninger som menneske, kan du også bedre træffe de rette uddannelses- og karrierevalg.

Lad den unge finde lysten til livet

Unge skal kunne vokse og gro, og ikke paces frem. Derfor giver vi plads og tid til at den unge kan udvikle sig personligt, fagligt og socialt i det tempo, der er nødvendigt.

Vi skaber rammerne for, at de unge kan få lov til at stoppe op og tænke en ekstra gang over deres tilværelse og fremtidsønsker. Efter højskolen er den unge mere afklaret, har fået nye idéer, livslyst og fokus og har måske endda sat sig klare mål.

Det er tit en god idé at stoppe op, for at finde ud af hvilken vej man vil gå. Det kan være det er livet generelt der spænder ben, men det kan også være spørgsmål om uddannelsesveje der kræver at man tænker sig om en ekstra gang. Når et ungt menneske vælger sin ungdomsuddannelse, er det en stor beslutning som kræver, at man tager ansvar for sig selv, sin uddannelse og sin fremtid.

Her på Ungdomshøjskolen ved Ribe arbejder vi netop med at stille de relevante spørgsmål og søge efter meningen. Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvad er jeg god til? Hvor hører jeg til? Hvad vil jeg?

Et højskoleophold er et pusterum, hvor de unge fordyber sig i emner og fag som de selv vælger. Her får de et afbrud fra karakterer og eksamener og kan bruge tiden på at dyrke deres interesser, få nogle fantastiske venskaber og lære sig selv bedre at kende. Alt sammen noget som hjælper dem, når de skal starte på uddannelse igen.

Klargøring til en ungdomsuddannelse

Et ungdomshøjskoleophold er meget relevant for den unge, som ikke har en klar idé om, hvad vedkommende vil efter 9./10. klasse eller som ikke er blevet erklæret uddannelsesparat.

Eleven får:

  • Et afklarende forløb med mange spændende fag.
  • Mulighed for at udvikle sig hen imod at kunne bestå eksamen i dansk eller matematik.
  • Faglig og social udvikling med forbedret kommunikation, evne til fordybelse og styrket identitet og selvværd.
  • Et forpligtende fællesskab med andre unge.
  • Afklaring omkring uddannelsesvalg gennem mentor- og udviklingssamtaler.
Foto

 

 

 

En mor fortæller

Min søn udviklede sig og blev mere selvstændig

Opholdet på Ungdomshøjskolen blev det første forløb min søn gennemførte i lang tid. Selvstændigheden og hans tro på sig selv voksede blandt ligesindede elever og en ægte interesse og forståelse fra lærerne.

Jeg havde hørt om flere unge der havde haft et helt igennem positivt og afklarende forløb på Ungdomshøjskolen ved Ribe. Efter en lang og svær periode med manglende mod på at starte på noget nyt, ønskede jeg inderligt for min søn, at han ville starte på et højskoleophold – netop her. Vi aftalte at tage på en uforpligtende rundvisning på Ungdomshøjskolen ved Ribe.

Blev mødt med empati og anerkendelse

Det første møde med en lærer på skolen, gjorde udslaget for min søn. Usikkerhed og tilbageholdenhed blev mødt med forståelse og genkendt som helt naturligt – og fra det møde blev det klart for min søn, at her var der plads til at vove at vise mere af sig selv, plads til at udvikle sig og genvinde troen på sig selv og andre. 

Fast kontaktlærer gav tryghed

Med lærerens store empati, indsigt og vedholdenhed i kontakten, var det en stor tryghed for min søn, at han kunne få netop ham som kontaktperson og mentor. Læringsforløb blev gradueret og tilpasset min søns kompetencer og behov – langt mere end jeg havde turde håbe muligt.

Mere selvstændig og udholdende

Sparringssamtalerne han og den faste lærer har haft, skabte rum for udvikling og øget udholdenhed og selvstændighed. På grund af relationen til kontaktlæreren, ligesindede elever og hele skolens værdigrundlag og atmosfære, blev det det første forløb i flere år, min søn har gennemført ude blandt andre.

Jeg har fået professionel sparring

Som forælder på sidelinjen, har det været utroligt givende og trygt at blive lyttet til. Jeg har fået svar og sparring, hvis jeg har haft spørgsmål eller været usikker. Det samarbejde har givet mig klarhed og indsigt. Og det har betydet at jeg har kunnet “give slip” og bryde uhensigtsmæssige mønstre, hvilket igen har skabt en sundere relation mellem min søn og jeg.

Ægte interesse i de unge

Det har været dybt rørende at mærke det hjerteblod, den passionerede indsats og den ægte interesse i de unges trivsel og udvikling, som lærerne investerer i hver enkelt elev. Det var altafgørende for min søns gennemførelse og vækst under opholdet.
 
Jeg medgiver Højskolen mine varmeste anbefalinger – tusind tak til alle medarbejdere.
 
Kærlig hilsen Mor

En mor fortæller

En investering i vores søn

Rasmus var som teenager et begavet rodehoved, men en skoletræt teenager, der gav forældrene hovedbrud. Hvad skulle man dog finde på?

Hvorfor sendte I jeres teenager på ungdomshøjskolen?

Det handlede ganske enkelt om overlevelse. Vi havde en skoletræt teenager der ikke rigtig vidste hvad han ville, men han vidste hvad han ikke ville. Bl.a. ville han ikke på produktionsskole. Derudover hang jobbene for en ung ufaglært ikke på træerne.

Hvordan fandt I frem til ungdomshøjskolen?

Vi havde en god snak med ungdomsvejlederen som fortalte om de forskellige muligheder, tilbud og konsekvenser. Det var et godt afsæt til at træffe en beslutning om, hvorvidt et højskoleophold kunne være det rigtige valg til at overleve og samtidig udvikle sig som menneske. Efter en god snak med vores søn, gik vi i gang med at søge på nettet.

Rasmus fandt selv Ungdomshøjskolen ved Ribe og synes, det lød rigtig spændende at målgruppen var unge, der var outdoor aktiviteter, god natur og ungdomshøjskolen talte i det hele taget til ham. Så vi valgte at investere i vores søn og opholdet – og det er noget af det bedste, vi nogensinde har gjort. Ungdomshøjskolen har et godt tag på de unge samt attraktive undervisere der lever og ånder for højskolelivet og de unge.

Hvad har ungdomshøjskolen betydet for din teenager?

Opholdet på UHR har betydet, at vores søn fik en tænkepause i andre omgivelser end hjemme hos os forældre. Det var her, han for alvor fattede interesse for naturen og udelivet. Samtidig blev kimen til hans erhvervsmæssige uddannelse lagt. Han opdagede, hvor meget han brænder for fysiske aktiviteter og lysten til at lære fra sig. 

Jeg tror virkelig, han har lyst til at give noget retur til ungdomshøjskolen, og det gør han ved at deltage som hjælper og underviser i højskolens sommeraktiviteter.

Hvad betyder det at ungdomshøjskolen er uden eksamen?

At der ikke var eksamener var ikke væsentligt. Det vigtige var at han fandt sig selv og motivationen til at opdage, hvad han gerne vil. Han skulle ud af sin døs som skoletræt teenager. Oplevelser og menneskelig dannelse er langt mere værd end afsluttende eksaminer. Dem kan han tage efterfølgende, når han var afklaret med, hvad han ville gå i gang med.

Hvad er dit bedste råd til andre forældre?

Investér i din teenager, hvis du har mulighed for det. Det er en gave for både teenageren og forældrene at se, hvordan glæde, vokseværk og gnisten til livet vokser. Det er rigtig sundt med en periode, hvor den unge får mulighed for at lære om sig selv og det ansvar der følger med ved at være menneske.

Læs mere i brochuren Højskole som genvej til uddannelse fra Folkehøjskolerne Forening

Foto
Situationstegn

Jeg kan ærligt sige, at ungdomshøjskolen og de venner jeg har fået her har ændret mit liv til det bedre, og jeg vil aldrig glemme det!

Elev på Ungdomshøjskolen ved Ribe


 

Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.