Lange kurser for unge

Tilmelding til ungdomshøjskolens lange kurser er for alle unge mellem 16 og 19 år

På Ungdomshøjskolen ved Ribe lægger vi vægt på at du oplever anderledes og nye ting og at du afprøver det, du syntes er spændende. Vi griner, hygger, synger og meget, meget mere. Vi har ikke eksamener, prøver eller tests og du vælger selv dine fag. Højskolens værksteder og lokaler kan bruges uden for undervisningen. For en aktiv højskoleelev er skolen altid åben.

Vi arbejder i høj grad med det, der former os som mennesker. Vi har en lang tradition for at ruste unge mennesker til livet og fremtiden, og til at indgå i fælleskaber.

Et højskoleophold kan være nøglen til din fremtid – en nøgle du selv er med til at finde, og finde ud af hvordan virker.

Højskolen er dit hjem mens du er her, og du er i høj grad med til at skabe indholdet i dit eget højskoleophold.

Langt de fleste af vores elever vælger at tage et højskoleophold på 11 måneder – fra august til juni. Hvis du synes at kortere tid er fint for dig kan du vælge at tage enten et efterårssemester fra august til december eller et forårssemester fra januar til juni.

Hvis du har lyst til at tage 2 hold, eller flere, efter hinanden er det altid muligt. Så du kan faktisk gå på højskolen i mere end et år, hvis det passer bedst i dine planer.

Du skal være fyldt 16 år og endnu ikke være fyldt 19 år den dag kurset starter. Se her om du kan optages på Ungdomshøjskolen.


 

Pris og økonomi

Det koster 1.460 kr om ugen at gå på UHR. Vi trækker din statsstøtte fra automatisk, så det betyder at du selv skal betale 1.160 kr om ugen for at gå på højskolen. Prisen for at gå på Ungdomshøjskolen ved Ribe er sat lavt, så alle har mulighed for at være med.

Prisen for opholdet indeholder, ud over plads på et værelse og alle måltider, undervisning, arrangementer og fri afbenyttelse af højskolens vaskekælder.

Indmeldelsesgebyret på 3.500 kr dækker administration og materialer i undervsiningen.

Går du på højskolen i flere semestre er der rabat på indmeldelsesgebyret fra og med det andet semester, som derfor bliver på 2.500 kr.


 

Tilmeld dig her

13. august 2022 – 30. juni 2023

7. januar 2023 – 30. juni 2023


 

Det med småt

Individuel økonomisk støtte

På Ungdomshøjskolen ved Ribe kan der ansøges om individuel støtte til nedsættelse af betalingen for skoleopholdet. Ring til os på 7040 4796 eller send os en mail på kontoret@uhr.dk hvis du vil vide mere om muligheden.

Indmeldelsesgebyr

Når vi har modtaget din tilmelding, modtager du en mail med bekræftelse. Inden 14 dage fra bekræftelsen skal du betale et indmeldelsesgebyr på 3.500 kr., der sikrer dig pladsen på kurset samt blandt andet dækker undervisningsmaterialer, ekskursioner og skolens officielle t-shirt.

Betaling i rater

Betaling for kurset opgøres i rater månedsvis og fremsendes særskilt. Indmeldelsesgebyret indbetales forud og de månedlige rater indbetales senest den 1. i hver måned – betalingsdatoer vil fremgå af opgørelsen, som sendes via e-mail.

Mentorordning

Der kan være tilfælde, hvor vi finder det relevant at tilbyde ekstra støtte igennem en mentorordning. Der kan læses mere om denne ordning her.

Studietur

Hele højskolen tager på studietur hvert semester – det vil sige at vi rejser ud og oplever verden både om efteråret og om foråret. Der er ingen særskilt betaling på studieturen, da den er dækket af egenbetalingen.

Udmeldelse i utide

Ved afbrydelse af højskoleopholdet – uanset hvad afbrydelsen skyldes – betales der 4 uger ekstra skolepenge. Grunden til udmeldelsesbetalingen er, at elever, der stopper i utide, giver en tom plads, som en anden ung kunne have haft glæde af. Udmeldelse regnes fra det tidspunkt værelset er afleveret i rengjort stand og værelsesnøglen returneret til højskolen.

Højskole er et forpligtende fællesskab

Det er vigtigt at vi alle fungerer godt sammen på højskolen. Det betyder at alle fungerer i dagligdagen og indgår i de daglige opgaver og pligter, der følger med i en stor, fælles husholdning, som rengøring og køkkentjanser. På samme måde er det vigtigt at alle følger højskolens generelle retningslinjer om respektfuld opførsel og ro om natten samt overholder regler om rygning, alkohol og stoffer. Hvis højskolen vurderer at du ikke kan indgå i fællesskabet på en selvstændig, stabil og ansvarlig måde, kan vi melde dig ud. Hvis en elev udmeldes af højskolen betales kursusafgiften til og med den dag eleven forlader højskolen.

Alligevel ikke på højskole?

Hvis det, mod alle odds, er nødvendigt med en framelding senere end 2 måneder inden kursusstart, tilbagebetales administrationsgebyret på 1.500 kr. ikke.

Forsikringer 

Den enkelte elev skal selv sørge for at være forsikret på betryggende vis. Vi gør opmærksom på at visse fag indenfor idræt/friluftsliv kræver et tillæg til familiens/elevens ulykkesforsikring.


 

“Barnet er som puppen – hylsteret skal sprænges indefra”

Jens Nielsen, kunstmaler og friskolemand

Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.