Det med småt

Individuel økonomisk støtte

På Ungdomshøjskolen ved Ribe kan der ansøges om individuel støtte til nedsættelse af betalingen for skoleopholdet. Ring til os på 7040 4796 eller send os en mail på kontoret@uhr.dk hvis du vil vide mere om muligheden.

Indmeldelsesgebyr

Når vi har modtaget din tilmelding, modtager du en mail med bekræftelse. Inden 14 dage fra bekræftelsen skal du betale et indmeldelsesgebyr på 3.500 kr., der sikrer dig pladsen på kurset samt blandt andet dækker undervisningsmaterialer, ekskursioner og skolens officielle t-shirt.

Betaling i rater

Betaling for kurset opgøres i rater månedsvis og fremsendes særskilt. Indmeldelsesgebyret indbetales forud og de månedlige rater indbetales senest den 1. i hver måned – betalingsdatoer vil fremgå af opgørelsen, som sendes via e-mail.

Mentorordning

Der kan være tilfælde, hvor vi finder det relevant at tilbyde ekstra støtte igennem en mentorordning. Der kan læses mere om denne ordning her.

Studietur

Hele højskolen tager på studietur hvert semester – det vil sige at vi rejser ud og oplever verden både om efteråret og om foråret. Der er ingen særskilt betaling på studieturen, da den er dækket af egenbetalingen.

Udmeldelse i utide

Ved afbrydelse af højskoleopholdet – uanset hvad afbrydelsen skyldes – betales der 4 uger ekstra skolepenge. Grunden til udmeldelsesbetalingen er, at elever, der stopper i utide, giver en tom plads, som en anden ung kunne have haft glæde af. Til disse 4 uger kan der ikke opnås statsstøtte, hvorfor udmeldelsen koster 5.840 kr. Udmeldelse regnes fra det tidspunkt værelset er afleveret i rengjort stand og værelsesnøglen returneret til højskolen.

Højskole er et forpligtende fællesskab

Det er vigtigt at vi alle fungerer godt sammen på højskolen. Det betyder at alle fungerer i dagligdagen og indgår i de daglige opgaver og pligter, der følger med i en stor, fælles husholdning, som rengøring og køkkentjanser. På samme måde er det vigtigt at alle følger højskolens generelle retningslinjer om respektfuld opførsel og ro om natten samt overholder regler om rygning, alkohol og stoffer. Hvis højskolen vurderer at du ikke kan indgå i fællesskabet på en selvstændig, stabil og ansvarlig måde, kan vi melde dig ud. Hvis en elev udmeldes af højskolen gælder den ovenfor beskrevne procedure.

Alligevel ikke på højskole?

Hvis det, mod alle odds, er nødvendigt med en framelding senere end 2 måneder inden kursusstart, tilbagebetales administrationsgebyret på 1.500 kr. ikke.

Forsikringer 

Den enkelte elev skal selv sørge for at være forsikret på betryggende vis. Vi gør opmærksom på at visse fag indenfor idræt/friluftsliv kræver et tillæg til familiens/elevens ulykkesforsikring.

Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.